Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Sega A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Sega A/S.Dokumentation og vejledning

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger de med leverancen fra Sega A/S. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Sega, er det af vejledende art.leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra Sega A/S anses for fuldført, når kunden har fået varen udleveret. Bestillinger sendes med forskellige fragtmænd alt efter produktets leverandør og størrelse. Du kan se leveringstider under hvert produkt på hjemmesiden, på din ordrebekræftelse, og den i særskilte service e-mail. Det oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan fraviges.Beskadigelse af varen

Risikoen for beskadigelse af varer bestilt i vores webshop overgår til køber, når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer køber sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side. Transportskade

Du skal gennemgå din ordre ved modtagelse. Hvis en vare er beskadiget eller lider af mangler, beder vi dig tage et billede af det beskadigede samt lave en kort beskrivelse og sende det via e-mail til os, og vi vil straks få det beskadigede lavet om. Husk at påføre ordrenummeret.Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over dit køb, skal du kontakte Sega Gardiner A/S ved at sende en e-mail til info@sega.dk. Såfremt det ikke lykkes os at finde en løsning, kan De klage til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller på naevneneshus.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@sega.dkReklamation

Sega Gardiner A/S yder 2 års reklamationsret som fastsat i købeloven. Reklamationsretten dækker fejl, som var til stede, ved køb af produktet. Dette gælder også skjulte fejl eller mangler, som først viser sig senere. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage der opstår på grund af forkert brug, forkert montering, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid. Eventuelle fejl eller mangler ved produkter leveret fra Sega A/S, skal påberåbes inden rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Sega A/S. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter, at du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Sega A/S har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge, om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen for denne regel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Sega A/S. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.


Varen sendes til: 

Sega A/S

Agenavej 39,

2670 Greve.


Bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage og sørg for at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.Lovpligtig oplysning om fortrydelsesret

Ifølge lovgivningen er Sega A/S forpligtet til at afgive oplysning om fortrydelsesret med følgende ordlyd: "Efter kapitel 3 i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret."Fortrydelsesfristen

1) Fortrydelsesfristen er som udgangspunkt 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du indgik aftalen, fx skrev under på kontrakten eller afgav bestillingen. Hvis du fx afgav din bestilling mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.


2) Fortrydelsesfristen kan dog være mindre end 14 dage, såfremt det skriftligt er aftalt, at den erhvervsdrivende skal påbegynde forarbejdningen af den købte vare på et nærmere angivet tidspunkt inden 14 dage efter det møde, hvor du indgik aftalen, og at fortrydelsesretten i et sådant tilfælde skal udnyttes senest på det tidspunkt, hvor forarbejdningen efter aftalen skal påbegyndes.


3) Ved online køb af varer på webshoppen bortfalder fortrydelsesretten, da der fremstilles en specialvare, som sættes i produktion umiddelbart efter ordreafgivelsen. Endvidere trækkes betalingen øjeblikkeligt af samme grund.Hvordan fortryder du

1) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underette Sega Gardiner A/S om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Det begrænser ikke din fortrydelsesret, at Sega Gardiner A/s har leveret en tjenesteydelse helt eller delvis inden fortrydelsesfristens udløb. Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage eller hente en vare eller en del af en vare på posthuset m.v., medmindre varen først er kommet frem til dig efter fortrydelsesfristens udløb.


2) Hvis fortrydelsesfristen skriftlig er aftalt til mindre en 14 dage, skal du inden udløbet af denne frist underrette Sega Gardiner A/S om, at du har fortrudt aftalen, og underretningen herom skal være kommet frem til Sega Gardiner A/S inden det tidspunkt, hvor forarbejdningen efter aftalen skal påbegyndes. Underretning om at du har fortrudt aftalen skal gives til: Sega A/S, Agenavej 39, 2670 Greve.


3) Ifølge fobrugeratalelovens §18 stk. 2, punkt 3 gælder det, at fortrydelsesretten ved online køb af varer på webshoppen bortfalder, idet der fremstilles en specialvare, som sættes i produktion umiddelbart efter ordreafgivelsen.Hvad skal du gøre ved modtagne varer

Hvis du har modtaget en vare, som er blevet fremstillet eller tilpasset dine specifikke behov, har du ikke pligt til at sende det modtagne tilbage. Derimod har du pligt til at opbevare det modtagne, indtil det hentes af Sega Gardiner A/S, dog højst i tre måneder efter, at Sega Gardiner A/S har modtaget underretning om, at du har fortrudt aftalen. Det er som hovedregel en betingelse for din fortrydelsesret, at du kan tilbagegive modtagne varer i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog varerne. Da det af den indgåede aftale fremgår, at tilvirkningen påbegyndes inden udløb af 14 dages fristen, bliver store dele af ovennævnte standardmæssige oplysning misvisende, idet fortrydelsesretten hermed bortfalder.Oplysningspligt

Aftaler (købsordrer) kan indgåes på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: info@sega.dkPris og betaling

I Sega A/S har du mulighed for at betale med Dankort, VISA/dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB og American Express. Alle priser i Sega A/S - på web-adressen www.sega.dk - er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt. Vi har ingen former for gebyr. Alle priser er inklusiv moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os i Sega har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Sega A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Sega har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige for Sega Gardiner A/S website er Sega Gardiner A/S. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Sega Gardiner A/S via vores websites videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Sega Gardiner A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Sega Gardiner A/S via e-mail info@sega.dk.Cookies

På Segas websites anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.logstatistik

Vi bruger en logstatistik, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Sega websites.